Topic: PARIHAKA: Toroa-nui

Topic type:

Mid Parihaka Pā

 

Marae-Pā

PARIHAKA: Toroa-nui

Kei-Whea

Mid Parihaka Pā

Maunga

Taranaki

Awa

Waitotoroa

Wharenui

Whare tūpuna: Mahi Kūare, Whare: Rangi Kapuia….19th June 1927

Wharekai

Te Rānui?

Kōhanga-Reo

Pārihaka Te Kōhanga Reo

Waka

Kurahaupo

Hapu

Ngāti Moeahu / Ngāti Haupoto

Iwi

Taranaki Tūturu

Tikanga-Marae

Hui Ora…..Pāeke, Hui Mate…Pāeke

Tikanga-Marae

Hohaia, M. O’Brien, G. Strongman, L. 2001 Parihaka, The Art of Pāssive Resistance, City Gallery, Wellington, Parihaka Pā Trustees, Pg. 44, TRCM993.488 PĀR

Waiata Manaaki

WAIATA Taranaki Tūturu Smith, A & Kararehe, T.K. & 1993, Songs and Stories of Taranaki – Writings of Te Kāhui Kararehe, Christchurch, Macmillan Brown Centre for Pācific Studies, University of Canterbury. TRCM993.48 SON Pg. 44 (Variety of waiata)

 

References

(Te takenga mai o ngā kōrero)

Photo Files TRC S.1 People/Place/Ariel views/Hui

Rangi Kapuia - S.1.24, (1920) S. 1.31, (1927) S. 1.81, (1924) S. 1.93

The Taranaki Report Kaupapa tuatahi Z333.3NEW Pg 109 – 241

Public Files TRC Māori Pā  / Marae / Pārihaka - Various writings / News Clippings

Wooden Cabinet Drawers TRC – Pārihaka/Toroa-nui

Rigby Allan Files - Names of house, who belonged to them, population, (plenty of kōrero)

PARIHAKA: Toroa-nui

From the Collection of Puke Ariki, Parihaka Pa, William Collis PHO2010-0609

 

Discuss This Topic

There are 0 comments in this discussion.

join this discussion