Topic: Pā (Puniho Papakainga) / Tara-wai-nuku PĀ TĀWHITO: Whakawera TAONGA TOKA: Rauhotu Tapairu

Topic type:

Taranaki

Marae-Pā

Pā  (Puniho Papakāinga) / Tara-wai-nuku

PĀ TAWHITO: Whakawera

TAONGA TOKA: Rauhotu Tapairu

Maunga

Taranaki

Awa

Hangātahua / Mate Nehunehu

Moana

…each whānau have their own takutai…

Wharenui

Pāuna Te Tūpuna (big house)

Kaimirumiru (little house)

Te Ipu Inu (house at the back) Tūpuna

Wharekai

Puna te Aroha

Kōhanga-Reo

-------

Waka

Kurahaupo

Hapu

Ngā Mahanga / Ngā Mahanga Taiari

Iwi

Taranaki Tūturu

Tikanga-Marae

Hui Ora…..Pāeke, Hui Mate…Pāeke

References

(Te takenga mai o ngā kōrero)

Scanlan, A. B. 1985 Taranaki People and Places/by Brian Scanlan, New Plymouth, Thomas Avery and Sons TRC993.48 SCA Te Toka a Rauhotu Pg.40

Minarapa Pg. 41-42 (Kahu Makuru)

Day, K. 2001 Māori Wood Carving of the Taranaki Region, Auckland, Reed TRCM736.4 DAY

Photo of Old Carved house Waswo, I. 1999 Their Stories Told, Okato – Tataraimaka – Puniho Districts, New Plymouth, New Zealand, Irene Waswo, 1999. TRCT993.482, Old Carved Wharenui pictures and stories Pg. 122, People

Rye, K.J. 1990 Okato Jubilee 125yrs, 1865 – 1990. Okato, N.Z: Okato 125th Jubilee Committee TRCT993.482 OKA.

Iwi History/ Taranaki Maunga/ Pepeha/ Origins of the river/

People - Rauhoto TaPāiru

Photo Files TRC S. 3 - Very old Wharenui (Carved), Old Wharenui, People.  Puniho Pā

Public Files TRC Māori Pā  / Marae

Puniho - various writings / Korero on Te Toka – Rauhoto TaPāiru

Wooden Cabinet TRC - Puniho Pā  no. 104

Smith, S.P. 1910 History and Traditions of the West Coast North Island of New Zealand Prior to 1840, New Plymouth, Thomas Avery TRCM993.48 SMI - Pg. 184 - Karaka-tonga, and history related to the name ‘Kaimirumiru’ - Pg. 118 – Karaka tonga, Kaimiromiro and Tāra-wai-nuku.

Rigby Allan Files Puniho – Meeting house has the name Te Pāuna te tupuna in then perpetual memory of the incident at Taiporohenui.

 - REF: Cowan, J. 1922 - 1923, The New Zealand Wars: a history of the Māori campaigns and the pioneering period, Wellington, W.A.G. Skinner, Vol 2, Pg. 292, TRC993.022 COW

- Houston, J. 1965,Māori life in old Taranaki,Wellington, A.H. & A.W. Reed, Pg. 160, TRCM993.48 HOU

Discuss This Topic

There are 0 comments in this discussion.

join this discussion

Pā (Puniho Papakainga) / Tara-wai-nuku PĀ TĀWHITO: Whakawera TAONGA TOKA: Rauhotu Tapairu


City:Taranaki