Preview revision #1: view live PARIHAKA: Toroa-nui

Topic: PARIHAKA: Toroa-nui

Topic type: Place

Mid Parihaka Pä

Marae-Pa

PARIHAKA: Toroa-nui

Kei-Whea

Mid Parihaka Pä

Maunga

Taranaki

Awa

Waitotoroa

Wharenui

Whare tupuna: Mahi Kuare, Whare: Rangi Kapuia....19th June 1927

Wharekai

Te Ränui?

Kohanga-Reo

Parihaka Te Kohanga Reo

Waka

Kurahaupo

Hapu

Ngäti Moeahu / Ngäti Haupoto

Iwi

Taranaki Tüturu

Tikanga-Marae

Hui Ora.....Paeke

Tikanga-Marae

Hui Mate...PaekeHohaia, M. O'Brien, G. Strongman, L. 2001 Parihaka, The Art of Passive Resistance, City Gallery, Wellington, Parihaka Pa Trustees, Pg. 44, TRCM993.488 PAR WAIATA Taranaki Tüturu Smith, A & Kararehe, T.K. & 1993, Songs and Stories of Taranaki - Writings of Te Kähui Kararehe, Christchurch, Macmillan Brown Centre for Pacific Studies, University of Canterbury. TRCM993.48 SON Pg. 44 (Variety of waiata)

References

Photo Files TRC S.1

References

People

References

Place

References

Ariel views

References

Hui

References

Rangi Kapuia - S.1.24, (1920) S. 1.31, (1927) S. 1.81, (1924) S. 1.93, The Taranaki Report Kaupapa tuatahi Z333.3NEW Pg 109 - 241 Public Files TRC Mäori Pä / Marae

References

Parihaka - Various writings / News Clippings Wooden Cabinet NZ Room

References

Parihaka no. 69 Old Photo File (001)

References

Rangi Kapuia no. 088 (photo of whare)

References

Parihaka no.s, 014/b, 081, 086, 088, 091, 095, 087, 088, 089, 096, 143, 195, 120, 155, 121, Various photo's of Parihaka

References

Te Whiti and Tohu 022

References

Te Whiti - x 5, 032

References

Parihaka entrance / Taare Waitara 086

References

Parihaka 180 Rigby Allan Files - Names of house, who belonged to them, population, (plenty of korero)

PARIHAKA: Toroa-nui


City:Taranaki